Tata Cara Sebelum Berdo'a dan Berdzikir Yang Baik Agar Cepat Dikabulkan

Cara Berdo'a dan Berdzikir Yang Baik Agar Cepat Dikabulkan - Alhamdulillah atas izin Alloh SWT pada kesempatan kali ini saya masih diberi kesempatan untuk mejelaskan tata cara berdo'a yang baik agar cepat terkabul sesuai dengan ketentuan hukum dalam syariat islam. Karena do'a adalah merupakan suatu ibadah yang seharusnya kita laksanakan setiap saat terutama ketika kita punya hajat (Kebutuhan ).

Dengan berdoa kita akan merasa lebih tenang dalam menjalankan semua aktifitas dan akan merasa lebih dekat diri kepada Alloh Awt, itulah harapan semua manusia nyaitu untuk mencari ketenangan jiwa, walau pun harta gak punya tapi jiwa merasa lebih nyaman itu lebih baik dari pada banyak harta tapi hati dan pikiran kacau yang pada akhirnya bisa menimbulkan banyak penyakit maka jalan yang paling baik adalah mendekatkan diri kepada Alloh dengan cara ibadah.

Sedangkan kita dilahirkan kemuka bumi ini tiada lain hanyalah untuk beribadah kepada Alloh SWT tapi dalam peribadahan itu jangan cuma asal-asalan tapi kita perhatikan bagai mana cara berdoa dan berdzikir yang baik supaya ibadah kita ini wusul ( nyampai ) kepada Alloh SWT karena setiap ibadah itu mempunyai aturan-aturan yang telah di tentukan dalam syari'at ajaran islam diantaranya:

Tata Cara Sebelum Berdo'a dan Berdzikir Yang Baik Agar Cepat Dikabulkan Dalam Islam

1 . harus beradab,
Setiap orang yang memohon kepada Alloh  swt harus memerhatikan etika dan sopan santun dalam berdo'a antara lain:
a. Memohon hanya kepada Alloh swt.
b. Memohon pada keadaan yang mulia, seperti: saat bersujud kepada Alloh swt, setelah shalat fardu, waktu sahur, saat turun hujan,dan ketika berpuasa.
c. Memohon pada saat yang baik dan tepat, seperti: rentang waktu antara azan dan iqomat,
sepertiga tahun.
d. Menghadap qiblat seraya mengangkat kedua tangan.
e. Meyakini permohonan akan terkabul.
f. Merendahkan diri, khusuk,dan takut akan murka Alloh swt.
g. Melembutkan suara, karena berdo,a ditujukan kepadayang maha mendengar,serta tidak memaksakan diri untuk melagukan do,a.
h. Memulai permohonan dengan menyebut salah satu al -Asma'ul Husna kalimah tauhid ,tahmid, serta bershalawat atas rasul saw: tidak langsung mengungkapkan maksud yang di tuju.
i. Tidak memohon keburukan bagi diri sendiri ataupun orang lain,memutuskan hubungan silaturrahmi dan yang diharamkan agama, seperti: memohon kematian karena di timpa musibah, memohon menimpakan azab dengan segera di dunia, dan lain-lain.
j. Menyatakan permohonan dengan baik dan jelas.
k. Mengulangi permohonan sampai tiga kali dan di utamakn sesering mungkin,serta tidak tergegas gegas.
l. Bertaubat kepada Alloh swt atas kesalahan yang pernah di perbuat.
m. Menutup permohonan dengan bertahmid dan ber-sholawat atas nabi saw. lalu mengusapkan kedua tangan ke wajah.

2.  Adab berzikir
Etika dan sopan santun bagi orang yang berzikir kepada Alloh swt,antara lain:
a. Merendahkan diri, tidak boleh takabur.
b. Mengkhusyukan hati dan tidak lengah atau lalai.
c. Meniatkan untuk menambah keimanan.
d. Memohon ampun atas dosa-dosa yang telah di lakukan.
e. Tidak mengeraskan suara.

Itulah yang dapat Admin publikan tentang tata cara berdo'a dan berdzikir yang baik agar cepat dikabulkan, begitu juga kami sebelumnya telah berbagi doa selamat, doa untuk orang sakit tata cara shalat istikharah, niat mandi wajib semoga ada manfaatnya dan kita sehingga bisa melaksanakan semaksimal mungkin tata cara berdo'a dan berdzikir agar supaya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akherat.Akhir kata wassalamu'alaiku Wr Wb.Baca juga